Taken by Alania

You are here

Jakob M. - Swiss Entrepreneurship Program

  • Feb 18, 19
  • activewm

Si e mbështeti EP-ja zvicerane këtë fushatë ndërkombëtare dixhitale për promovimin e turizmit shqiptar?

JM: Ne kemi sjellë Damjan Damjanovski, ekspert, i cili propozoi temën 'Taken' për fushatën. Ai punoi për 2 ditë me Blerinën në shtator këtu në Tiranë. Ishte shpërthyese, me ide që fluturonin përreth dhe duke u bë një punë e vështirë. Në vijim të konceptit të Damjanit dhe punës fillestare të bërë nga Blerina dhe ekipi i saj, ekspertë të tjerë të Zvicrës, si Neil Cocker, dhe në fund Roland Simon punoi me Blerinën për të përmirësuar më tej fushatën dhe për të zhvilluar strategjinë e saj të hapjes.

Read more

Jakob M. - Swiss Entrepreneurship Program

  • Jan 07, 19
  • activewm

How did Swiss EP  support this international digital advertising campaign for Albanian touristic promotion?

JM: We brought in Damjan Damjanovski, the expert, who came up with the 'Taken' theme for the campaign. He worked with Blerina for 2 days back in September here in Tirana. It was explosive, with ideas flying around and hard work being done.

Read more

Media Contact

Contact Us